Veoma važan segment naše prodajne palete UNP-a, čine plinske boce za domaćinstva, kao i plinske boce oznake TF koje se koriste u industriji za pogon plinskih viličara.
Plinske boce za domaćinstvo punimo mješavinom plina propana i butana u omjeru popunjenosti od 35% propana i 65% butana. Dostupne veličine boca na RH tržištu su najčešće: 7,5 kg, 10 kg i 35 kg.

Zbog svojih visokih energetskih kvaliteta te jednostavnosti upotrebe, a i same dostupnosti, što putem naših ugovorenih distributera ili putem naše maloprodajne mreže ( naše benzinske postaje diljem RH ), boce su postale vrlo praktičnim i popularnim energentom primjenjivim posvuda gdje je potrebna fleksibilna i lako prenosiva energija koja se jednostavno i sigurno distribuira.

 

Mjere sigurnosti prilikom rukovanja plinom u bocama:

 • bocu uvijek držati uspravno i sa zatvorenim ventilom;
 • smještaj boce mora biti jednak ili viši od okolne površine, ne koristiti i čuvati boce s plinom u prostorijama nižim od okolnog terena (podrumi, stubišta);
 • ne izlagati plinsku bocu izvorima topline, odnosno temperaturi višoj od 40°C (sunce, vatra, itd.);
 • mjesto gdje je boca pohranjena potrebno je redovito provjetravati;
 • koristiti samo dopuštene materijale i predviđena trošila;
 • pri svakoj zamjeni plinske boce zamijeniti postojeću brtvu na spojnoj matici (holenderu), te provjeriti ispravnost gumene cijevi;
 • ne spajati bocu na trošilo bez regulatora tlaka;
 • opremu je potrebno redovito kontrolirati;
 • popravke plinskih trošila obavezno povjeriti ovlaštenom serviseru;
 • pri zamjeni boce strogo je zabranjeno pušiti i prilaziti otvorenim plamenom;,
 • ne koristiti boce specijalne namjene s oznakom TF na tijelu boce (tekuća faza);
 • pridržavati se uputa proizvođača plinskih trošila;
 • držati plinsku bocu podalje od dohvata djece.

 

Mjere i načini postupanja u kriznim situacijama:

 • Osjetili ste miris ili uočili nekontrolirano istjecanje («šištanje») plina u prostoriji, treba postupiti na sljedeći način:
  Zatvoriti ventil na plinskoj boci, otvoriti prozore i vrata, te ne paliti moguće izvore iskrenja (svjetlo, upaljač, isključiti obavezno frižider). Sapunicom provjeriti mjesto propuštanja i otkloniti uzrok. Ako ste u nemogućnosti otkloniti uzrok neispravnosti, obratite se serviseru plinskih trošila.
 • Došlo je do nekontroliranog zapaljenja (plamena) na instalaciji ili trošilu: Zatvoriti ventil na boci, otpojiti bocu i iznijeti iz prostorije te pristupiti gašenju požara vatrogasnim aparatom. Ako je zaustavljeno istjecanje plina (zatvoren ventil na boci), vatra se može gasiti vodom.
 • U slučaju nemogućnosti gašenja vatre, odmah obavijestiti ukućane i napustite prostorije. Nazvati vatrogasnu službu (tel. 93) i obavijestiti ih da se radi o požaru s propan-butan plinom. Kod pojave požara u susjednim prostorima: iznijeti prazne i pune plinske boce van dosega vatre.
2019 Gasoil | Web by Vemar