Plin u malim spremnicima jednostavno je i kvalitetno rješenje za energentom jednog domaćinstva.

Stoga prodaja UNP-a u malim spremnicima, odnosno davanja malih spremnika u najam, postaje sve traženije u RH, posebice ona područja koja su daleko od dobavnih pravaca prirodnog ili gradskog plina, ili pak za ona područja koja u nekoj perspektivi od 5 do 10 godina imaju zacrtanu dinamiku širenja već spomenutog prirodnog ili gradskog plina.

 

Mali spremnik postavlja se nedaleko od objekta, a cijeli sustav sadrži sljedeće:

 • mali spremnik za propan-butan plin (zapremine 1750, 2700 i 4850 litara – nadzemne ugradnje, i zapremnine 1750, 2700 i 4850 litara – podzemne ugradnje)
 • razvod cjevovoda plinske faze do objekta
 • fasadni ormarić za priključak plina na ulazu u objekt
 • razvod cjevovoda plinske faze unutar objekta
 • razna trošila propan-butan plina
 • dimovodne kanale (dimnjaci).

 

Minimalni uvjeti za smještaj malih spremnika:

Prema postojećem “Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu” (NN 117/07, čl. 17, tablica 2) najmanja udaljenost spremnika od svih otvora stambenih objekata, javnog puta, granica susjednog zemljišta, skladišta zapaljivog materijala, otvora kanalizacije bez vodenog zapora za ukupni geometrijski volumen spremnika do 5 m3 iznosi 3,0 metara.

Za spremnike volumena do 10 m3 (10000 litara) nije potrebna lokacijska dozvola.

Za postavljanje malih spremnika unutar kruga jednog domaćinstva, potrebno je sljedeće:

 • Pozvati našeg komercijalnog predstavnika na Vašu lokaciju, kako bi zajedno s Vama pronašli najbolje rješenje za vaše potrebe i želje
 • Potpisati ugovor o distribuciji UNP-a, sa opcijom iznajmljivanja ili prodaje UNP spremnika

Od dokumentacije potrebno je pripremiti:

 • kopiju katastarskog plana, ne stariju od 6 mjeseci
 • kopiju vlasničkog lista, ne stariju od 6 mjeseci
 • kopiju građevinske dozvole ili potvrde glavnog projekta, odnosno ukoliko je građevina starija od 1961 god., potrebna je potvrda o istome

Navedena dokumentacija potrebna je da bi se u suradnji sa našim predstavnikom i vašim željama, definirala lokacija samog spremnika u okviru svih zakonskih normi, te da se može izraditi idejno rješenje, a u konačnici i glavni strojarski projekta od strane našeg ili po vašoj želji vašeg ugovorenog projektanta.

Raspodjela ugovornih obveza i troškova koji iz navedenog proizlaze:

Vaše obveze i troškovi:

 • Izrada projekta
 • U skladu s projektom priprema lokacije za postavljanje UNP spremnika
 • Tiplovanje ili usidravanje spremnika
 • Atest uzemljenja

Naše obveze i troškovi:

 • Izlazak našeg prodajnog predstavnika na vašu lokaciju
 • Analiza i pronalazak najboljeg rješenja za Vas u skladu s vašim željama i potrebama
 • Doprema i polaganje ugovorenog tipa spremnika
 • Izlazak sa inspektorom OPT – agencije na Vašu lokaciju
 • Ishodovanje očevidnika za tlačnu opremu od nadležnog tjela

Visina najma spremnika ili sama prodaja spremnika, odredit će se prilikom procijene Vaše godišnje potrošnje plina.

Sigurna uporaba:

 • Sigurnost uporabe propan-butan plina u malom spremniku zajamčena je i potpuna nakon dobivanja Odobrenja (dozvole) za korištenje ili punjenje čime su zadovoljeni svi kriteriji.
 • Mali spremnici posjeduju “Uvjerenja od Državne Inspekcije pod tlakom”, rješenje kojim se utvrđuju posebni uvjeti zaštite od požara od strane MUP-a, protupožarne inspekcije te dokumentacije o uspješno obavljenoj tlačnoj probi spremnik.
2019 Gasoil | Web by Vemar