Industrijski potrošači da bi povećali svoju efektivnost, moraju zadovoljiti brojne kriterije u proizvodnji, a upravo im plin (UNP) po svojim karakteristikama, pruža praktički sve potrebno:

 • cjenovnu povoljnost
 • ekološku besprijekornost
 • najveću energetsku vrijednost
 • najveću učinkovitost
 • laku manipulaciju
 • mogućnost potpune automatizacije tehnološkog procesa
 • sigurnost uporabe

Primjena plina (UNP) u industriji:

 • proizvodnja asfaltnih baza
 • sušenje raznih industrijskih materijala: plastika, glina, pijesak, meal, koža, tkanina
 • lakirnice
 • ciglane
 • staklane
 • grijanje hala
 • proizvodnji keramike
 • specijalnoj metalurškoj proizvodnji
 • za industrijsko rezanje metala
 • u malom obrtništvu (lemljenje, zlatarstvo, obrada metala…)
 • proizvodnji električne energije

Primjena – viličari
Pored konvencionalne uporabe propan-butan plina kao pogonskog goriva u vozilima, sve je veći zahtjev za uporabom kod vozila-viličara u prostorima koji zahtijevaju izgaranje bez čađe, dima i neugodnih mirisa, primjerice u:

 • skladištu prehrambenih artikala
 • skladištu pića
 • skladištu lijekova
 • skladištima osjetljive robe (papira, kartona)

Upotreba plina (UNP-a) u poljoprivredi
Moderna proizvodnja hrane ne može se zamisliti bez uporabe plina (UNP-a).

Visoka energetska vrijednost, izgaranje bez dima, čađe, pepela i neugodnih mirisa, pokretanje uporabe bez pripremnih faza, a time i gubitaka, prepoznata je u segmentu poljoprivrede i stočarstva već dugi niz godina.

Primjena plina (UNP-a) u poljoprivrednoj proizvodnji:

 • sušare (žitarice, voće i povrće, duhan)
 • spaljivanje korova
 • grijanje raznih farmi
 • toplinska obrada hrane
 • proizvodnja stočne hrane
 • staklenici
 • plastenici

Upotreba plina (UNP-a) u turizmu
UNP u turizmu i ugostiteljstvu se primjenjuje svugdje gdje se traži lako prenosiva i brza energija kao i ekološko čisti energent.

U primjeru većih turističkih objekata, koji nude boravak većem broju gostiju, često se brzo dogodi da nastane problem zbog nedovoljno brzog grijanja tople vode, ne jednakomjerne raspodjele topline u svim prostorijama ili sobama, nedovoljno visoke temperature vode u bazenima i slično, stoga mogućnosti upotrebe na tim područjima su:

grijanje prostora kao što su poslovni objekti, centri za opuštanje, hoteli, skladišta, itd.
priprema tople vode za sanitarnu upotrebu
idealan je za hotele, objekte za kampiranje, centre za opuštanje, više-stambene objekte, itd..
UNP kao energent, zbog svoje ekonomičnosti, fleksibilnosti i višestruke mogućnosti primjene, prije svega sektoru turizma osigurava niže troškove održivosti i funkcioniranja cjelokupnih postrojenja, te samim time im otvara mogućnost, da uz razuman utrošak financijskih sredstava, produže sebi pozitivno poslovanje i dodatan prihod i izvan sezone.

Mogućnosti primjene centralnog, ali i decentraliziranog sustava potrošnje plina te fleksibilnost u primjeni nameće UNP kao energent budućnosti tamo gdje nema prirodnog plina ili ga zbog ne ekonomskih razloga nije opravdano dovesti.