Plavi dizel

Plavi dizel je Eurodizel obojan plavim markerom, a karakteristike istog jednake su karakteristikama Eurodizela prema europskoj normi. Kvaliteta ovog derivata dolazi do izražaja kod novih traktorskih i brodskih motora, a zbog minimalnog udjela nečistoća ne stvara nikakve probleme kod sofisticiranih motora. Pogodan je za sve vrste i generacije motora jer zbog svojih karakteristika produljuje radni vijek motora, filtera i katalizatora. Korisnici plavog dizela prilikom kupnje moraju predočiti GP ili GP karticu.

2019 Gasoil | Web by Vemar